1. Бас бет
  2. Акциялар: табыс салығынан босатылу өлшемшарттарына сәйкестік

Акциялар: табыс салығынан босатылу өлшемшарттарына сәйкестік

«Астана» халықаралық қаржы орталығының, ҚР Қаржы министрлігінің және ҚР Ұлттық экономика министрлігінің «Астана» халықаралық қаржы орталығының қор биржасында бағалы қағаздармен сауда-саттықты жүзеге асыру шарттарын айқындау туралы» бірлескен бұйрығына (бұдан әрі – Бірлескен бұйрық) сәйкес, «Астана» халықаралық қаржы орталығы туралы» ҚР Конституциялық Заңының  6(7)((3)) тармақшасына сәйкес, дивидендтерге жеке және корпоративтік табыс салығын төлеуден босату мақсатында AIX дивидендтерге табыс салығын төлеуден босату шарттарына сәйкес келетін бағалы қағаздар туралы ақпарат береді. Қазақстандағы қосарлы листинг жағдайында Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін екі қор биржасы (яғни AIX пен KASE) көрсетілген шарттарға сәйкес келетін бағалы қағаздармен сауда-саттық туралы ақпаратты орналастыруы тиіс.

  • AIX сауда-саттығы туралы ақпарат
Таңба Бағалы қағаз Эмитент Актив санаты Құны (KZT) Сауда-саттық саны

Егер сіз тек бір қор биржасында қазақстандық қосарлы листингі бар бағалы қағаздармен мәмілелер жасасаңыз да, салықтық жеңілдіктерді қолдану мақсатында қазақстандық екі қор биржасынан да осы бағалы қағаздар бойынша сауда-саттық туралы ақпарат алу қажет екеніне назар аударыңыз.

Бірлескен бұйрыққа сәйкес келесі шарттар қойылады:

  1. Бағалы қағаздармен мәмілелер көлемі күнтізбелік айда кемінде 25 (жиырма бес) миллион теңгені құрайды;
  2. Бағалы қағаздармен жасалатын мәмілелер саны күнтізбелік айда кемінде 50 (елу) мәмілені құрайды.

Тек бағалы қағаздармен орындалған мәмілелер ғана ескеріледі.