REMS

Аймақтық акциялар нарығының сегменті (REMS)

2020 жылдың шілдесінде Astana International Exchange Қазақстан мен Орталық Азия орта бизнес кәсіпорындарының акционерлік капиталды тартуы үшін құрылған өңірлік акциялар нарығының сегментін (REMS) іске қосты.

Жаңа сегменттің мақсаты – ірі ұлттық компанияларға капиталдандыру деңгейі бойынша төмен өсіп келе жатқан компанияларды қолдау. REMS шеңберінде олар жеңілдетілген рәсім бойынша листингтен өте алады (бағалы қағаздардың неғұрлым ықшам проспектісін дайындауды, қысқа мерзім ішінде аудиттелген қаржылық нәтижелерді ашуды және т.б. қоса алғанда), бұл капиталдың жария нарықтарына шығуына байланысты эмитенттер үшін уақытша және қаржылық шығындардың аз көлемін білдіреді.

«COVID-19 пандемиясынан туындаған экономикалық құлдырау барлық бизнеске әсер етеді және шетелдік және отандық инвесторлардың инвестицияларға деген қажеттілігінің артуына әкеледі. Осыған байланысты капиталды тартудың қарапайым және экономикалық тиімді тәсілдерін іздейтін орта бизнес компанияларының саны артып келеді. REMS шеңберіндегі Листинг қазақстандық бизнеске осындай әдісті ұсынады. Бүгінгі таңда Қазақстан үшін бұрын – соңды болмағандай, олардың жұмысын қалпына келтіруге, жұмыс орындарын қалпына келтіруге және жалпы ел экономикасының өсуіне көмектесу үшін кәсіпорындар үшін капитал тартуға қабілетті биржаның тиімді жұмысы үшін барлық жағдай жасау маңызды», – AIX директорлар кеңесінің төрағасы Тим Беннетт.

REMS орта бизнес компанияларына негізгі нарықпен салыстырғанда икемді жағдайлар бойынша AIX-ке листинг арқылы акционерлік капиталды тартуға мүмкіндік береді.

 • Аймақтық акциялар нарығының сегменті орта бизнес кәсіпорындары мен олардың инвесторларының ерекшеліктерін жақсы ескереді.
 • Қазақстандық кәсіпорындардың капиталды тартуы үшін экожүйенің дамуына ықпал етеді.
 • Серпінді және өтімді нарықты қамтамасыз ету үшін шетелдік және өңірлік инвесторлар тарапынан қызығушылықтың өсуіне ықпал етеді.
 • Әлеуетті эмитенттер үшін әкімшілік ауыртпалықты төмендетеді.
 • Ол қол жетімсіз болған кезде немесе оны тарту шарттарына сәйкес келмеген кезде банктік несиелеуге балама береді.
 • Бұл аз шығындалған, қарапайым листинг процедурасы және эмитенттер үшін капиталды тарту.
 • Инвесторлар үшін бұл халықаралық стандарттар мен практикаларға сәйкес инвесторлардың мүдделерін қорғау қамтамасыз етілетін АХҚО юрисдикциясындағы инвестициялардың жайлылығы.

Листингке қойылатын талаптар

Талаптар Стандартты листинг REMS
Эмитенттің ұйымдастырушылық-құқықтық формасы Акцияларды шығаруға мүмкіндік беретін АҚ немесе басқа да ұйымдастырушылық-құқықтық форма
Эмитенттің капитализациясы (100%) > 1 млн АҚШ доллары > 1 млн АҚШ доллары және < 1,3 1 млрд АҚШ доллары [1]
Жалпы айналымдағы акциялардың нарықтық құны > 1 млн АҚШ доллары > 1 млн АҚШ доллары және ≤ 200 млн АҚШ доллары
Ұсыныс мөлшері > 1 млн АҚШ доллары > 1 млн АҚШ доллары және ≤ 200 млн АҚШ доллары
Еркін айналымдағы акциялардың көлемі 25% 15%
Жол берілетін бағалы қағаздар Акциялар және ЖДҚ Акциялар
Аудиттелген қаржылық есептілік 3 жыл 1 жыл
Өткен жылдардағы пайданың болуы Қажет Қажет емес
Проспект Толық Жеңілдетілген формат (30 бетке дейін)
Корпоративтік басқару AIFC Market Rules сәйкестігі
Эмитеттің жылдық/жартыжылдық есептерін дайындау Иә

Иә

Бірінші өтінім мерзімі ұзартылды

[1]Жария айналымдағы акциялардың жарғылық капиталдың 100%-ына пропорционалды ұлғайтылған, барынша рұқсат етілетін 200 млн АҚШ доллары (REM2.1) нарықтық құнын ескере отырып

REMS ережелерін мына жерден жүктеп алуға болады

REMS аясында листингке дайындық кезінде эмитент назар аударуы керек кейбір сұрақтар

 • Ұсыныс құрылымы және инвесторлар базасы: қаржылық кеңесші/андеррайтерді тарту (AIX сауда мүшесі)
 • Қаржылық есептілік: талап етілетін кезең үшін қаржылық есептіліктің және құзыретті аудиторлық фирманың есебінің болуын қамтамасыз ету
 • Корпоративтік басқару: Корпоративтік басқару режимін қайта қарау/жақсарту, Тәуелсіз директорларды тағайындау және ДК комитеттерін құру
 • Директорлар жауапкершілігін сақтандыру (D&O): эмитенттің қалауы бойынша
 • Қолданыстағы қарыздар: жария ұсынысты шектейтін шарттар болған кезде кредиторлардан келісім алу (мысалы, бақылауды ауыстыру)

REMS брошюрасына сілтеме

Байланыс: [email protected]